Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
Διάρκεια: 28 λεπτά 54 δευτερόλεπτα