Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:16 λεπτά 19 δευτερόλεπτα