Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1

Διάρκεια:23 λεπτά 20 δευτερόλεπτα