Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Κήρυγμα Σαββάτου 11-11-17