Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
Διάρκεια: 54 λεπτά 11 δευτερόλεπτα