Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 47 λεπτά 27 δευτερόλεπτα