Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2019
Διάρκεια: 50 λεπτά 54 δευτερόλεπτα