Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
Διάρκεια: 16 λεπτά 19 δευτερόλεπτα