Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα