Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 20 λεπτά 36 δευτερόλεπτα