Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 15 λεπτά 34 δευτερόλεπτα