Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 32 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 47 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 57 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 04 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 53 λεπτά 48 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 9 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019
Διάρκεια: 45 λεπτά 10 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019
Διάρκεια: 40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019
Διάρκεια: 39 λεπτά 44 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 02 Ιουνίου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 38 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 43 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 12 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 23 δευτερόλεπτα