Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021
Διάρκεια: 46 λεπτά 37 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
Διάρκεια: 27 λεπτά 44 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
Διάρκεια: 21 λεπτά 5 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021
Διάρκεια: 18 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021
Διάρκεια: 19 λεπτά 43 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Διάρκεια: 21 λεπτά 49 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Διάρκεια: 20 λεπτά 57 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 30 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 21 λεπτά 55 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 22 λεπτά 5 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 09 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 34 λεπτά 41 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 03 Μαΐου 2021
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 30 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021
Διάρκεια: 22 λεπτά 5 δευτερόλεπτα
Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021
Διάρκεια: 16 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια: 18 λεπτά 44 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021
Διάρκεια: 22 λεπτά 37 δευτερόλεπτα