Τελευταία κηρύγματα από
Κυριακή, 12 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 23 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 53 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 05 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 51 λεπτά 44 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019