Τελευταία κηρύγματα από
Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 18 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 5 δευτερόλεπτα
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 21 δευτερόλεπτα
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 26 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018