Τελευταία κηρύγματα από
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 54 λεπτά 22 δευτερόλεπτα