Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13-7-2019

Διάρκεια:28 λεπτά 45 δευτερόλεπτα