Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:20 λεπτά 36 δευτερόλεπτα