Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:20 λεπτά 23 δευτερόλεπτα