Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:22 λεπτά 37 δευτερόλεπτα