Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:23 λεπτά 38 δευτερόλεπτα