Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:17 λεπτά 14 δευτερόλεπτα