Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:54 λεπτά 11 δευτερόλεπτα