Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:44 λεπτά 15 δευτερόλεπτα