Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:50 λεπτά 54 δευτερόλεπτα