Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Διάρκεια:15 λεπτά 34 δευτερόλεπτα