Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019

ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 23-6-19

Διάρκεια:40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα