Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακάτικο κήρυγμα 30-09-18