Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Κήρυγμα Σαββάτου 30-09-17 μέρος α΄