Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Κυριακάτικο κήρυγμα 20-01-2019