Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Κήρυγμα Σαββάτου 14-07-18 μέρος β΄