Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Κυριακάτικο κήρυγμα 13-01-2019