Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 43 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 21 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 55 λεπτά 29 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 19 Μαΐου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 56 λεπτά 5 δευτερόλεπτα
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 26 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 12 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 46 λεπτά 23 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 12 Μαΐου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 37 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 08 Μαΐου 2019
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 53 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 05 Μαΐου 2019
Διάρκεια: 51 λεπτά 44 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019
Σειρά: Διάφορα