Κυριακή, 06 Οκτωβρίου 2019
Διάρκεια: 50 λεπτά 54 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 50 λεπτά 1 δευτερόλεπτο
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 10 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 31 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 32 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 15 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 20 λεπτά 36 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 38 λεπτά 9 δευτερόλεπτα
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40 λεπτά 40 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 48 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Κυριακή, 08 Σεπτεμβρίου 2019
Διάρκεια: 47 λεπτά 27 δευτερόλεπτα
Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 32 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 47 λεπτά 2 δευτερόλεπτα
Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
Διάρκεια: 40 λεπτά 19 δευτερόλεπτα