Ελευθέρα Αποστολικη Εκκλησία Πεντηκοστής Αιγίου

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2006

Μήνυμα αδελφού Σκάρδη