Ελευθέρα Αποστολικη Εκκλησία Πεντηκοστής Αιγίου

Σάββατο, 09 Ιανουαρίου 2016

Κήρυγμα Σαββάτου 9-1-16 (Δ.Κορδορούμπας-Θ.Τριανταφυλλου)