Οι Επτά Παραβολές Της Βασιλείας Των Ουρανών

 Ματθ. 13:10 Και προσελθόντες οι μαθηταί, είπον προς αυτόν· Διά τι λαλείς προς αυτούς διά παραβολών; Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη.

Τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών εδόθησαν και απεκαλύφθησαν στους μαθητές του Χριστού.
 
Σήμερα, μπορούμε να είμεθα μαθητές με τον ίδιο ζήλο, και αγάπη στο πρόσωπό του και τότε θα δοθεί και σε μας αυτή η αποκάλυψη.
 
Ας δούμε συνοπτικά από το κεφάλαιο 13, του Ματθαίου, αυτές τις επτά παραβολές που όλες μαζί δίδουν ένα μήνυμα, το ευαγγέλιο της Βασιλείας των ουρανών και πως ο άνθρωπος το δέχεται με χαρά, το απορρίπτει, ή στέκεται αδιάφορος.
 
Η πρώτη παραβολή, μας διαχωρίζει τις κατηγορίες των ανθρώπων, αναλύοντας την συμπεριφορά της καρδίας των, των συναισθημάτων των, ως:
 
1. Ο μη νοών (κλειστή διάνοια).
 
2. Ο μη έχων ρίζα (χωρίς πνευματικές αναζητήσεις).
 
3. Ο άκαρπος λόγος (πολλές μέριμνες, πάρα πολλές)
 
4. Ο νοών και καρποφορών (κατά το θέλημα του Θεού).
 
Η δεύτερη παραβολή, μας φανερώνει τον εχθρό του Θεού, που σπέρνει τα ζιζάνια ανάμεσα στους πιστούς. Επίσης μας λέγει ότι δεν μας επιτρέπεται να αφαιρέσουμε εμείς τα ζιζάνια, διότι κινδυνεύουν οι άγιοι, οι πιστοί, διότι είναι ευαίσθητοι, ώστε να χαθούν. Θα έρθει η ώρα στην συντέλεια του αιώνα (δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού) ώστε να διαχωριστούν και να απολεσθούν.
 
Η τρίτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών, με κόκκο συνάπεως (η γνωστή μας μουστάρδα). Είναι μικρότερο των σπερμάτων, όμως γίνεται δένδρο με κλάδους. Έτσι αναπτύσσεται η Βασιλεία των ουρανών, με ανθρώπους ασήμαντους και αμαρτωλούς, που γίνονται άγιοι, άνδρες πίστεως και κρατούν κοντά τους νέες ψυχές, ομολογώντας το όνομα του Ιησού.
 
Η τέταρτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με προζύμι (μικρή μαγιά ή μικρό ποίμνιο). Φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι εκκλησίες του Χριστού. Αρκεί μια μικρή ποσότητα μαγιάς, 2 - 3 ψυχές, ώστε να αναπτυχθεί το έργο του Θεού.
 
Η πέμπτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με θησαυρό κρυμμένο μέσα σε ένα αγρό, που κάποιος άνθρωπος ανακάλυψε και με χαρά πουλά ότι έχει, ώστε να αποκτήσει τον αγρό με τον κρυμμένο θησαυρό.
 
Φανερώνει την ξαφνική ευλογία στη ζωή μας, την μεγάλη ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, να γνωρίσουμε την αλήθεια, την αλήθεια που μας ελευθερώνει από τα δεσμά της δουλείας της αμαρτίας. Και τότε με χαρά παίρνουμε τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας, που δεν είχαμε πάρει ποτέ έως τότε!!
 
Είναι η στιγμή, που ο πιστός αναγεννιέται, βαπτίζεται στο νερό, στο όνομα του Ιησού και ζει μια νέα ζωή, αφιερωμένη στο λόγο του Θεού, στην υπακοή και στον αγιασμό.
 
Η έκτη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με ένα καλό μαργαρίτη, που κάποιος έμπορος αναζητούσε. Και όταν τον βρήκε, πήρε την απόφαση να πουλήσει ότι είχε ώστε να αποκτήσει αυτό το μαργαρίτη.
 
Φανερώνει τον άνθρωπο που αναζητά, που διαθέτει σύνεση και γνώση των πολύτιμων πραγμάτων και ξέρει να εκτιμά. Έτσι μοιάζει ο πιστός δούλος του Χριστού: ξέρει να εκτιμά τις αξίες και όταν ανακαλύψει τον Ιησού δίδει όλη του τη ζωή, δια της πίστεως, ώστε να αποκτήσει την πολύτιμη σχέση με τον Ιησού.
 
Η εβδόμη παραβολή, μας ομοιάζει την Βασιλεία των ουρανών με ένα δίκτυ, που ρίφθηκε στη θάλασσα και όταν τραβήχτηκε έπρεπε να διαχωριστούν τα καλά και χρήσιμα από τα άχρηστα.
 
Ο ίδιος ο Κύριος, έδωσε την εξήγηση ότι στην συντέλεια του αιώνα, θα απομακρυνθούν οι πονηροί από ανάμεσα των δικαίων και θα απολεστούν στην κάμινο του πυρός, με κλαυθμό και τριγμό οδόντων. Αυτό φανερώνει την δίκαιη κρίση του Θεού, καθώς και την ευσπλαχνία του και την υπομονή του ανά τους αιώνες.
 
Όλες οι παραβολές του Ιησού είναι μυστήρια, που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
 
Γιατί δεν καταλαβαίνουν; Η απάντηση:
 
Ματθ. 13:14 Και εκπληρούται επ' αυτών η προφητεία του Ησαΐου η λέγουσα· Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει· διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ώτα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε ίδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ώτα και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς.
 
Άρα λοιπόν, η καρδιά μας είναι το πρόβλημα.
 
Πόσο λεπτή και καθαρή είναι;
 
Πόσο ευαίσθητη στο λόγο του ευαγγελίου;
 
Πόση δικαιοσύνη διαθέτει;
 
Πόσο έλεος κάνει στον πλησίον;
 
Πόσο αγαπά τον εχθρό;
 
Πόση πραότητα και ειλικρίνεια έχει;
 
Πόση φρονιμάδα και σύνεση διαθέτει;
 
Ας βαθμολογήσουμε ο καθένας χωριστά για τον εαυτό του.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player