Αλλάζω

Άλλαξα, Ελευθερώθηκα, Σώθηκα
Αλλάζω… Ελευθερώνομαι… Σώζομαι...

Τι αλήθεια μπορεί να συμβαίνει και οι άνθρωποι -κάποιες φορές ακόμα και οι κατ’ επίγνωση Χριστιανοί- δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή που μας έχει χαριστεί; Γιατί δεν μπορούμε να δούμε και να χαρούμε τα δώρα του Θεού στην καθημερινότητά μας; Γιατί «είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκροί»; (Ησαΐας νθ’:10) Σίγουρα ο Θεός κάτι καλύτερο έχει για μάς και θέλει να μας το φανερώσει.

Δύο προϋποθέσεις μας χρειάζονται: α) Να αναγνωρίσουμε την κατάστασή μας και β) Να θελήσουμε να αλλάξουμε. Αυτήν την αλλαγή μπορεί και την κάνει μόνο ο Θεός διά του Ιησού Χριστού.
 
Ο τελώνης της παραβολής (Λουκάς ιη’:10-14) άλλαξε. Πήγε στο Θεό αμαρτωλός, απογοητευμένος, με ενοχές και Του ζήτησε έλεος. Έτσι βρήκε χάρη και έφυγε δικαιωμένος από τον ίδιο το Θεό. Όμως ο φαρισαίος πήγε -ή νόμιζε πως πήγε - στο Θεό και έφυγε ίδιος, χωρίς καμία αλλαγή να σημαδέψει τη ζωή του. Έφυγε, με την αυτοδικαίωσή του να του κρύβει τη δικαιοσύνη και τη χάρη του Θεού.
 
Και ας ήταν πιστός, δεν άφησε το Θεό να συνεχίσει να τον αλλάζει και να τον διαμορφώνει κατά το θέλημά Του. Έμεινε ίδιος, ένας τυπικός θρησκευόμενος, όπως και πριν.
 
Ο απ. Παύλος που ήταν και αυτός θρησκευόμενος -και μάλιστα φανατικός- ομολογεί ότι παράλληλα υπήρξε βλάσφημος, διώκτης και υβριστής (Τιμόθεον Α’ α’:12-13) αλλά όταν τον επισκέφτηκε ο Κύριος, τα πάντα άλλαξαν στη ζωή του (Πράξεις θ’, κβ’, κς’). Φως άγιο, πιο λαμπρό και από τον ήλιο, έλαμψε μπροστά του και ο Παύλος τυφλώθηκε.
 
Έτσι μπόρεσε να αναλογιστεί και να καταλάβει ποιός πραγματικά ήταν, ότι παρ’ όλη τη θρησκευτικότητά του, περπατούσε στο σκοτάδι. Αργότερα, όταν και πάλι είδε, ήταν ένας νέος άνθρωπος. Στη ζωή του είχε συντελεστεί μια μεγάλη αλλαγή και έτσι ετάχθη από τον Ιησού στη διακονία. «Εκλέγων σε… διά να ανοίξης τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από του σκότους εις το φως» (Πράξεις κς’:17-18).
 
Αλλά δεν επαναπαύθηκε, μετά από πολλά χρόνια και καρπό πολύ, ομολογεί την δίψα του να γνωρίσει καλύτερα το Χριστό και τη δύναμή Του, «διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού» και αυτό γιατί γνώριζε καλά ότι «ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού». (Φιλιππησίους γ’:10,12)
 
Μην πούμε λοιπόν, εγώ αναγεννήθηκα, άλλαξα και τελείωσε το έργο του Θεού στη ζωή μου. Όλοι έχουμε την ανάγκη, όχι να αλλάξουμε μόνο μια φορά, με την αναγέννησή μας, αλλά να αλλάζουμε συνέχεια κατά Θεό. Η Γραφή σημειώνει: «Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». (Ρωμαίους ιβ’:2)
 
«Απεκδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν». (Κολοσσαείς γ’:9-10)
 
Ας θυμηθούμε την αλλαγή του απ. Πέτρου. Από ψαράς, έγινε μαθητής του Κυρίου, όμως ακολούθησε και άλλη αλλαγή στη ζωή του την ημέρα της Πεντηκοστής. Από πεσμένος και φοβισμένος μαθητής, έγινε άφοβος κήρυκας του ευαγγελίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και σίγουρα συνέχισε να αλλάζει, «εωσού μορφωθεί ο Χριστός» μέσα του (Γαλάτες δ’:19).
 
Έτσι και εμείς, ας ήμαστε επιδεκτικοί στις αλλαγές που ο Θεός θέλει να φέρει στη ζωή μας, «εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφεσίους δ’:13).
Ποικιλότροπες είναι οι εκφράσεις της αλλαγής μας και της μετέπειτα καρποφορίας μας και δεν πρέπει να σταματούν ή να περιορίζονται.
 
Στον αρχιτελώνη Ζακχαίο, η αλλαγή φάνηκε με τα έργα του, την προσφορά του (Λουκάς ιθ’:8). Στο δαιμονισμένο Γαδαρηνό, φάνηκε πρώτα στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά του και κατόπιν στο ζήλο και την ομολογία του (Λουκάς η’:26-39). Στη αμαρτωλή γυναίκα, με τη θυσία του πολύτιμου μύρου της (Μάρκος ιδ’:3) και τόσα άλλα περιστατικά.
 
Φυσικά δεν αγνοούμε ότι οι αλλαγές στη ζωή μας, δημιουργούν αντιδράσεις, από την όποια συντήρηση υπάρχει γύρω μας, ακόμα και από τους δικούς μας, «…και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είσθαι οι οικιακοί αυτού» (Ματθαίος ι’:36), ίσως γιατί αναγκάζονται να πάρουν θέση και να ξεβολευτούν, κάτι για το οποίο, συνήθως, δεν είναι διατεθειμένοι.
 
Όμως η εσωτερική ανάγκη μας να πλησιάσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε καλύτερα το Χριστό, μας δίνει την δύναμη να υπερβούμε τα όποια εμπόδια και να αποφασίσουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες, τελικά, ο Θεός συντελεί στη ζωή μας.
 
Ο ίδιος ο Θεός επέβαλε αλλαγές. Η διαθήκη Του άλλαξε, τότε η Παλαιά, τώρα η Καινή. Ο λαός του Θεού άλλαξε, τότε ο Ισραήλ, τώρα τα παιδιά Του, οι κατ’ επίγνωση Χριστιανοί απ’ όλα τα έθνη. Τότε οι δέκα εντολές, τώρα μία εντολή, «εντολήν καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάννης ιγ’:34), γιατί «είναι εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη» (Ρωμαίους ιγ’:10).
 
Και ο Θεός μας επιφυλάσσει και νέες αλλαγές. Ο ουρανός και η γη θα αλλάξουν και θα γίνουν νέα (Πέτρου Β’ γ’:13), ακόμα και εμείς θα αλλάξουμε και θα λάβουμε νέα σώματα (Κορινθίους Α’ ιε’:51-54).
 
Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και θα αλλάξουν, «ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα» (Πέτρου Α’ α’:25). Μόνο ότι έχει φτάσει στο τέλειο δεν επιδέχεται αλλαγή. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μένει αναλλοίωτος, «είναι ο αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβραίους ιγ’:8).
 
Αυτός και ο Λόγος Του είναι η πυξίδα, ώστε να αλλάξουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, προχωρώντας μπροστά και όχι γυρίζοντας προς τα πίσω. «Ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται» (Τιμόθεον Β’ β’:9), αν το θελήσουμε, θα φέρει ευλογημένες αλλαγές στη ζωή μας και μόνο κερδισμένοι θα βγούμε από αυτές.
 
Θέλεις η ζωή σου να αλλάξει και να συνεχίζει να αλλάζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού; Όχι μία προσωρινή, επιφανειακή αλλαγή, αλλά μία αλλαγή, σε μία νέα στάση ζωής, με ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, συγχωρητικότητα, ταπεινοφροσύνη, ανοχή, ομόνοια, ενότητα. Τότε θα μπορούσες και θα μπορούσα να φωνάξουμε με όλη μας την καρδιά «Άλλαξα», σαν να φωνάζαμε «Ελευθερώθηκα» και ακόμα καλύτερα, σαν να φωνάζαμε «Σώθηκα».
 
Υ.Γ. Η μέγιστη αλλαγή: «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί», απ. Παύλος (Γαλάτες β’:20).

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player