Ο Χριστός το φως του κόσμου

"Και είπεν ο Θεός , Γεννηθήτω φως, και έγινε φως" (Γένεσις α'3). Το πρώτο έργο της δημιουργίας ήταν το υλικό φως, και έγινε με το Λόγο του Θεού τον Ιησού Χριστό. 

"δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού" (Κολοσσαείς α' 16-18). Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Αλλά και χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή.  "Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει"  ( Α Ιωάννου ε' 12 ). Όπως στο υλικό σκοτάδι δεν ζει και δεν ευδοκιμεί τίποτα, έτσι και στο πνευματικό σκοτάδι δε συμβαίνει τίποτα καλό, αλλά επικρατούν τα έργα τα πονηρά, τα έργα τα άκαρπα του σκότους.  "Το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπισαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών" (Ιωάννης γ' 19). Πολλές φορές, σε διάφορες περιστάσεις και γεγονότα απαιτείται να υπάρξει διαφάνεια, να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όμως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε αλήθεια χωρίς το «Φως το αληθινό». "Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία" (Α Ιωάννου α' 5).

Ο φωτισμός του ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, αφού πρώτα φανερώσει κάθε σκοτεινό σημείο της ανθρώπινης καρδιάς, έχει στη συνέχεια τη δύναμη να ελευθερώσει και να μεταμορφώσει τον άνθρωπο.  "Ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερεν εις την βασιλείαν τον αγαπητού αυτού Υιού"  (Κολοσσαείς α' 12-13). Ο Ιησούς Χριστός αφού διακήρυξε κατ' αρχήν "Εγώ είμαι το φως του κόσμου" (Ιωάννης η' 12), συστήνει κατόπιν και τους μαθητές του λέγοντας "Σεις είσθε το φως του κόσμου. Πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή'' (Ματθαίος ε' 14), επιφορτίζοντάς τους παράλληλα τη μεγάλη ευθύνη να ζήσουν αντάξια του ονόματός του. "Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθή από της αδικίας πας όστις ονομάζει το όνομα του Χριστού"  (Β Τιμόθεον β' 19). "Διότι ήστε ποτέ σκότος, τώρα, όμως φως εν Κυρίω περιπατείτε ως τέκνα φωτός" (Εφεσίους ε' 8). Το μέλημα κάθε χριστιανού δεν πρέπει να είναι άλλο από το να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τα καλά τα έργα. "Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν του ουρανοίς" (Ματθαίος ε' 16). Όλοι οι άνθρωποι του Θεού οφείλουμε την επιδίωξη μιας ανοδικής πνευματικής πορείας και προκοπής κατά το γεγραμμένο "Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γείνη τελεία ημέρα"  (Παροιμίαι δ' 18).

Ο Κύριος να μας αξιώσει να την πετύχουμε.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 142 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player